Lakiranje parketa LIGNOLUKS lakovima

LIGNOLUKS lakovi pripadaju grupi sistema za lakiranje s kojima se postižu zaštitni filmovi vrhunskih svojstava. Tu prvenstveno mislimo na vrhunski sjaj koji daju LIGNOLUKS sjajni lakovi za parkete (100% sjaja) i izvanredna mehanička svojstva (otpornost na habanje, trajnost itd.). Najbolji rezultat s LIGNOLUKS lakovima postiže se pri radnoj temperaturi od 18° do 22°C i relativnoj vlažnosti od 65 do 75%.

Kako u 3 koraka do savršenog poda?

Posle polaganja parketa, ako odaberemo pravi sistem za lakiranje, izgled i kvalitet izlakiranog parketa zavisiće i od pripreme podloge. Preporučujemo 3 koraka koja će osigurati dobro završen posao i uštedu vremena i novca:

 • brušenje
 • gitanje
 • lakiranje

Većina parketara i podopolagača (lakirera) ove postupke već odavno primenjuje, a ovom prilikom pokušaćemo da objasnimo šta se može desiti ukoliko se određeni korak preskoči ili ne uradi ispravno.

Brušenje

Priprema parketa za lakiranje uključuje brušenje u nekoliko faza (grubo i fino) i gitanje fuga između parketnih daščica. Radi se o veoma važnim radnjama, jer predstavljaju osnov za kvalitetnije završen posao. Brušenjem parketa izravnava se i zaglađuje parketna površina. Pri tom valja voditi računa o smeru brušenja. Ako je reč o novopoloženim parketima, brušenje treba početi tek kada se parket stabilizuje i kad su svi ostali radovi u prostoru već zavšeni. Pri tom treba paziti na mikroklimatske uslove.

Loše izbrušena površina poda ne može se sakriti lakiranjem. Treba obratiti pažnju na mašinu kojom se brusi i na brusni papir koji se koristi (mora biti oštar i neiskorišten). Zašto?
Korišćenje istrošenog brusnog papira može rezultirati spaljenim drvetom i tragovima brušenja. Po pravilu se parketi bruse s tri granulacije brusnih papira, tj. u tri stepena:

 • grubo brušenje (brusni papir br. 36-40)
 • međubrušenje (brusni papir br. 60-80)
 • fino brušenje (brusni papir br. 100-120)

Gitanje

Nakon međubrušenja izvodi se gitanje fuga smesom spravljenom s finom drvnom prašinom. LIGNOLUKS Masa za fugovanje je brzosušiva bezbojna tečnost koja s dodatkom fine drvne prašine stvara smesu idealnu za gitanje fuga i manjih pukotina na položenom parketu. Preporučujemo korišćenje drvne prašine od brušenja drveta polirkama, a ne tračnim brusilicama, jer ove druge daju prašinu vlaknaste strukture koja može onemogućiti dublje prodiranje pripremljene mase u fugu. Ukoliko ste primorani da koristite prašinu od tračnih brusilica preporučujemo da bude od što finijeg brusnog papira (br. 150). Razmera drvne prašine i LIGNOLUKS Mase za fugovanje nije jednoznačna i zavisi od majstora parketara. Postupak gitanja kod većih fuga potrebno je ponoviti, jer masa može propasti do dna fuge (prvo s ređom smesom, a zatim s gušćom).

Lakiranje

Rekli biste da kod ovog postupka više nema šta da se kaže, ali poučeni iskustvom i saradnjom s parketarima, zaključili smo da svako ima svoju teoriju i radi drugačije. Ipak, i mi imamo svoja pravila i provereno je da ako ih poštujete, problema s lakiranjem neće biti. Klasično lakiranje najčešće se odvija u tri faze, tj. lakiraju se 3 sloja laka. Na taj način dobija se deblji film osušenog laka koji osigurava dugotrajanost sjaja i kvalitet. Mane ovog sistema:

 • lakiranje traje najmanje tri dana
 • visoka cena

Da bi se proces ubrzao i da bi izlakirana površina izgledala lepše, predlažemo sisteme sa LIGNOLUKS osnovnim lakovima. Ovi proizvodi se primenjuju kao osnovni lakovi u prvom sloju lakiranja i glavne prednosti su:

 • površina je suva za 20 min do 2 h
 • zamenjuje jedan sloj laka
 • sistem je jeftiniji
 • lakiranje traje najduže dva dana
Scroll to Top