DURLIN Poliester set

DURLIN Poliester set

DURLIN H 230 P je nezasićena poliesterska smola koja sa očvršćivačem N i DURLIN MAT E-450 čini DURLIN set za repariranje.

Karakteristike

Preporučuje se za repariranje oštećenih delova i popunjavanje rupa kod elemenata od metala (karoserije automobile, sanitarni elementi, građevinske konstrukcije-oluci, limeni krovovi) i stakloplastike (čamci, branici automobila, delovi u enterijeru, baštenski nameštaj, sanitarni elementi), kao i materijala koji poseduju odlična adheziona svojstva (drvo, beton, keramika, itd.).

Način rada

Napraviti manju količinu smeše od 200 g DURLIN H 230 P i 6 g Očvršćivača N (cca 150 kapi). Smešu dobro promešati i četkom naneti tanak sloj na suvu, odmašćenu i prebrušenu površinu koja se reparira. Položiti sloj DURLIN MAT E-450 i ponovo četkom premazati da bude dobro okvašen smešom. Odstraniti mehure vazduha ukoliko su se pojavili prilikom nanošenja smeše. Za dobijanje laminata veće debljine ponoviti polaganje DURLIN MAT E-450 i natapanje smešom do željene debljine. Vreme upotrebljivosti smeše je oko 8 min na 20°C. Po očvršćavanju reparirani delovi se bruse i farbaju odgovarajućim premazima. Ne razređuje se. Alat prati acetonom.

Pakovanje

DURLIN H -230P: 750 g; Očvršćivač N : 25 g; DURLIN MAT E: 0,625 m².

Potrošnja

750 g DURLIN H 230 P sa 25 g Očvršćivača N i 0,625m² DURLIN MAT E-450 je dovoljno za repariranje 0,625m² pri debljini od 1mm.

Scroll to Top