FASAKRIL Razređivač za boju za fasade

FASAKRIL Razređivač za boju za fasade

Smeša organskih rastvarača. Koristi se za razređivanje i pranje alata pri nanošenju FASAKRIL Boje za zidove i fasade SB.

Pakovanje

0,9 l

Scroll to Top