DURLIN Terpentin Art

DURLIN Terpentin Art

Smeša mirisnih isparljivih jedinjenja iz borovog drveta. Koristi se za razređivanje slikarskih uljanih boja.

Način rada

Pomešati odgovarajuće količine DURLIN Terpentin Arta i slikarske uljane boje. Nastalu smešu dobro homogenizovati mešanjem pre nanošenja na pripremljenu podlogu.

Pakovanje

0,9 l

Scroll to Top