BETAKOL Razređivač za boju za beton

BETAKOL Razređivač za boju za beton

Smeša organskih rastvarača. Koristi se za razređivanje i pranje alata pri nanošenju BETAKOL Boje za beton.

Pakovanje

0,9 l

Scroll to Top